Latvijas čempionāts sieviešu komandām

2020./2021.gads

REGLAMENTS

 

1.Mērķis un uzdevumi

 

 1. Sekmēt volejbola attīstību valstī;
 2. Veicināt volejbola klubu veidošanos Latvijā, piesaistot jaunatnes interesi par volejbolu;
 3. Veicināt volejbolistu izaugsmi, ar klubu atbalstu nodrošinot iespējamos kandidātus valsts izlasēm;
 4. Nodrošināt spēlētājām atbilstoša līmeņa sacensības;
 5. Noskaidrot godalgoto vietu  ieguvējus Latvijas čempionātā sieviešu komandām (turpmāk - Čempionāts) un Nacionālajā līgā sievietēm.

 

2.Sacensību dalībnieki

 

 1. Sacensībām reģistrētie klubi/komandas:

 

RSU/Minusas Volejbola skola

VK Jelgava

Rīgas Volejbola skola/LU

VK “MiLATss”

 

 1. Ja klubs/komanda (salīdzinot ar iepriekšējo sezonu) izveido citu juridisku formu vai personu, kas attiecīgo klubu/komandu pārstāv attiecībās ar LVF, LVF Valde klubu/komandu dalībai LVF sacensībās izskata tikai pēc kluba/komandas iepriekšējās juridiskās personas visu saistību pārņemšanas. Kluba/komandas pārstāvjiem vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu ir pienākums ziņot par šādām izmaiņām.
 2. Klubi/komandas, kuri/as apstiprinājuši/as savu dalību Čempionātā, apņemas pildīt šā Reglamenta prasības, kā  arī ievērot visus  finansiālos  noteikumus, reglamentējošos  dokumentos noteiktajos termiņos pildīt visas finansiālās saistības un ievērot godīgas spēles principus, kas nosaka, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā jārūpējas par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, jācīnās pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, kā arī pret fizisku un morālu rupjību un vardarbību.
 3. Registrējoties  dalībai  Čempionātā, pieteicēja  organizācija/klubs/dalībieks apstiprina, ka  tam  nav  iebildumu  pret  to, ka  spēlētāja  personīgie  dati (vārds,  uzvārds, augums, svars, valsts) un  fotogrāfijas  tiek  publicētas sacensību  un  LVF mājas  lapā un  sociālajos  tīklos.

 

3.Sacensību vadība un sarīkošanas noteikumi

 

 1. Par Čempionāta sarīkošanu atbild LVF - organizācija, kura ir atzīta Sporta likumā noteiktajā kārtībā un kurai valsts ir deleģējusi tiesības vadīt un koordinēt darbu volejbola jomā Latvijā. Sacensību vadību nodrošina LVF Sacensību koordinators, LVF Tiesnešu koordinators. Čempionāta norises  nodrošināšanai, LVF slēdz līgumu ar Entuziastu Volejbola Līgu (turpmāk -EVL). Kontaktpersona  informācijas  apmaiņai janis@evl.lv; tel.26427173.
 2. Čempionāta spēles apkalpo LVF Valdes apstiprinātie tiesneši, sekretāri.
 3. LVF Tiesnešu komisijas apstiprinātais tiesnešu koordinators ir atbildīgs par tiesnešu nozīmēšanu uz visām Čempionāta spēlēm, izmaiņu veikšanu norīkoto tiesnešu sarakstā visas sezonas laikā, nozīmējumu paziņošanu tiesnešiem.
 4. LVF Tehniskā komisija (turpmāk tekstā komisija):
  1. Komisijas sastāvā ietilpst – LVF Valdes biedrs, LVF Sacensību koordinators, LVF Tiesnešu komisijas pārstāvis.
  2. Komisijas lēmumi tiek pieņemti ar divu Komisijas biedru balsu pārsvaru. Komisijas lēmums tiek paziņots ieinteresētām personām 48 stundu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
 5. Šo Reglamentu, kā arī jebkādus tā pielikumus apstiprina LVF valde un to ir iespējams grozīt un papildināt, pamatojoties uz LVF valdes lēmumu. Ja sezonas laikā paredzēts Reglamentā mainīt punktus, kas skar Čempionāta izspēles kartību, pirms lēmuma pieņemšanas LVF valdei ir tiesības pieprasīt Klubu viedokli rakstveidā.
 6. Visiem čempionāta dalībniekiem ir pienākums ievērot oficiālos volejbola noteikumus un šī Reglamenta prasības.

 

4.Sacensību termiņi un izspēles kārtība

 

 1. Čempionāta norises sākums ir 2020. gada 5.oktobris.
 2. Spēles notiek klubu mājas zālēs, kuras ir apstiprinājusi LVF Valde.
 3. Sacensības tiek organizētas sestdienās un svētdienās, ja nepieciešams citās nedēļas dienās, rakstiski (elektroniskās vēstules formā) saskaņojot ar abiem klubiem, EVL un LVF biroju. Ja klubi savstarpēji nevar vienoties par izmaiņām, galīgo lēmumu pieņem LVF (p.3.2). Spēļu sākuma laiki darba dienās - ne ātrāk kā 19:00, ne vēlāk kā 21:00, brīvdienās - ne ātrāk kā 12.00, ne vēlāk kā 20.00. Darba dienās spēlē tikai tās komandas, kuras neatrodas tālāk kā 100 km rādiusā no sacensību norises vietas. Pēc klubu abpusējas rakstiskas vienošanās, kas iesniegta EVL (e-pasts janis@evl.lv,) darba dienās spēles var aizvadīt arī komandas, kas atrodas attālumā vairāk par 100 km rādiusā no sacensību vietas.

 

 

 1. Izspēles sistēma Latvijas Čempionātā sievietēm:
  1. Pamatturnīrs:

Komandas izspēlē divu apļu turnīru(mājas-viesi), pēc kura rezultātiem noskaidro vietu sadalījumu. Baltijas sieviešu volejbola līgas (turpmāk – BSVL) komandas savstarpējās spēles rezultātu ņem līdzi no BSVL pamatturnīra - katra komanda ar katru 2 spēles. Izslēgšanas spēlēs piedalās komandas, kuras pēc pamatturnīra rezultātiem ir izcīnījušas 1.-4. vietu.

 1. Play-off sacensības:

Pusfināls pēc pamatturnīra rezultātiem pusfinālā savā starpā tiekās 1. Un 4. Vietu ieguvušās komandas un 2. Un 3. Vietu ieguvušās komandas, izspēlējot sēriju līdz 2 uzvarām. Pirmā spēle tiek aizvadīta zemāku vietu ieguvušās komandas laukumā, otrā spēle – augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā, ja nepieciešams, trešā spēle – augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā.

Par 3.vietu – finālsērijā par 3.vietu tiekās pusfinālu zaudētāji un aizvada sēriju līdz 2 uzvarām. Pirmā spēle tiek aizvadīta zemāku vietu ieguvušās komandas laukumā, otrā spēle – augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā, ja nepieciešams, trešā spēle – augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā.

Par 1.vietu - finālsērijā par 1.vietu tiekās pusfinālu uzvarētāji un aizvada sēriju līdz 2 uzvarām.  Pirmā spēle tiek aizvadīta zemāku vietu ieguvušās komandas laukumā, otrā spēle – augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā, ja nepieciešams, trešā spēle – augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā.

 

 1. Čempionāta  pamatturnīra un Play-off spēļu norises  laikā  sacensības  tiek  plānotas,  ņemot vērā Latvijas 

junioru/jauniešu izlases  programmas dalībai Eiropas  čempionāta  sacensībās attiecīgajās vecuma grupās.

 

5. Sacensību noteikumi

 

 1. Čempionāta spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem. Tehniskie pārtraukumi netiek izmantoti.
 2. Punktu skaitīšanas sistēma:
  1. par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-0: uzvarētājs klubs saņem 3 punktus; zaudētājs klubs 0 punktu;
  2. par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-1: uzvarētājs klubs saņem 3 punktus; zaudētājs klubs 0 punktu;
  3. par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-2: uzvarētājs klubs saņem 2 punktus; zaudētājs klubs 1 punktu.
 3. Pamatturnīrā vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas:
  1. pēc visu uzvarēto un zaudēto spēļu skaita;
  2. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības attiecīgajā posmā;
  3. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības attiecīgajā posmā;
  4. pēc koandu savstmarpējo spēļu rezultātiem.

 

6.Pieteikumi un licences

 1. Kluba pieteikumi jāiesniedz LVF zemāk noteiktajos termiņos:
  1. kluba reģistrācijas pieteikums dalībai čempionātā (forma SL-01)                                                            03.07.2020;
  2. kluba vārdiskais pieteikums (forma 02-20/21)                                                                                            20.08.2020;
  3. spēlētāju pārejas forma (jāiesniedz tikai gadījumā, ja spēlētājai 2020./2021.g sezonā ar iepriekšējo klubu ir bijis noslēgts līgums vai rakstiska vienošanās                                                                                                                      20.08.2020;
  4. saraksts par spēlētājām, ar kurām ir noslēgti līgumi, vai rakstiskas vienošanās                                      20.08.2020.
 2. Kluba vārdiskais pieteikums jāaizpilda atbilstoši LVF noteiktajām prasībām. Spēlētājas paraksts pieteikumā ir apliecinājums pārstāvēt konkrēto klubu/komandu Čempionātā 2020./2021.gada sezonā, kā arī viņas veselības stāvokļa atbilstībai dalībai čempionātā. Ja kluba sastāvā ir pieteiktas spēlētājas, kuras uz pieteikuma iesniegšanas laiku nav sasniegušas 18 gadu vecumu, vārdiskajā pieteikumā par sportistes veselības stāvokļa atbilstību sacensībām obligāti jābūt vecāku, vai ārsta parakstam. Kluba vadība, apstiprinot vārdisko pieteikumu, ir atbildīga par tajā norādītās informācijas patiesumu.
 3. Pamatojoties uz kluba iesniegto vārdisko pieteikumu, LVF klubam izsniedz vienotu kolektīvo licenci dalībai LVF rīkotajās sacensībās 2020./2021.gada sezonā.
 4. Papildus pieteikumu iesniegšanas pēdējais termiņš ir 2021. gada 15.janvāris.
 5. Jebkura spēlētāju pāreja un izīrēšana atļauta līdz 2021. gada 15.janvārim (Noteikumi par spēlētāju  pārejas  vispārējo kārtību un licencēšanu Latvijā). Spēlētāju pāreja ir atļauta tikai vienu reizi, spēlētāju izīrēšana ir atļauta turp-atpakaļ. Spēlētājai ir tiesības spēlēt nākamajā dienā pēc LVF apstiprinājuma par spēlētāju pāreju saņemšanas. Papildus  pieteikumi un pāreju  veidlapas  ir  jāiesniedz un jāapstiprina LVF.
 6. Katrs klubs vārdiskajā pieteikumā var pieteikt 22 spēlētājas. Līdz 2021.gada 15.janvārim drīkst papildus pieteikt ne vairāk kā 3 spēlētājas, vienlaikus no vārdiskā pieteikuma atsaucot tādu pašu spēlētāju skaitu, ar nosacījumu, ka kopējais spēlētājus skaits pieteikumā nepārsniedz 22. Čempionātā uz spēli atļauts pieteikt 14 spēlētājas (ieskaitot libero), 2 trenerus, ārstu, fizioterapeitu.
 7. Ja kluba sastāvā ir iekļautas jaunatnes vecuma spēlētājas, kas savas sporta skolas sastāvā vienlaikus piedalās Latvijas Jaunatnes čempionātā, klubam un sporta skolai attiecīgi savstarpēji rakstiski jāvienojas, nosakot prioritāti, kurās sacensībās, kuras spēles jaunatnes vecuma spēlētāja aizvada.
 8. LIBERO spēlētāja pieteikšanas noteikumi uz katru spēli ir šādi:

14 spēlētāji – 12+2 LIBERO

13 spēlētāji – 11 +2 LIBERO

12 spēlētāji - 10 +2 LIBERO; 11+1 LIBERO

11 spēlētāji - 9+2 LIBERO; 10+1 LIBERO

10 spēlētāji – 8+2 LIBERO; 9 + 1 LIBERO

9 spēlētāji – 7 + 2 LIBERO; 8 + 1 LIBERO

8 spēlētāji – 7 + 1 LIBERO

7,6 spēlētāji – 0 LIBERO.

 1. Čempionātā atļauts piedalīties LR iedzīvotājām un citu valstu pilsonēm. Ārvalstu spēlētājām ir tiesības spēlēt Čempionātā, uzrādot attiecīgās valsts federācijas izsniegtu un CEV/FIVB apstiprinātu starptautisko transferta sertifikātu, reģistrētu LVF 2020./2021.gada sezonā. Ārvalstu spēlētāju skaits un kārtība komandās tiek noteikts atbilstoši CEV/FIVB noteikumiem.
 2. Ja kluba sastāvā ir pieteiktas Latvijas jauniešu/junioru izlases spēlētājas, kuras iekļautas LVF Valdes apstiprinātajā kandidātu sarakstā, šo spēlētāju dalību klubu sastāvos attiecīgi reglamentē Noteikumi par Latvijas jauniešu/junioru izlašu spēlētāju(kandidātu) dalību LVF rīkotajās sacensībās.
 3. Čempionātā nedrīkst piedalīties spēlētājas, kurām izsniegti transferti un noslēgti līgumi spēlēšanai ārvalstu klubā, izņemot gadījumus, kad spēlētāja uzrāda noteiktā kārtībā noformētus dokumentus par saistību pārtraukšanu ar ārvalstu klubu.

 

7.Finansiālie noteikumi

 

 1. Klubs vai iestāde, kas apstiprinājusi dalību Čempionātā, ir atbildīga par visu organizatorisko izdevumu apmaksu kluba mājas spēlēs, ieskaitot sporta zāļu īri, tiesnešu, spēles sekretāru un citu apkalpojošā personāla pakalpojumu apmaksu, sava kluba transporta, naktsmītņu, ēdināšanas un citu izdevumu apmaksu.
 2. Dalības maksa Čempionātā ir 420,00 EUR, summā nav iekļauta tiesnešu darba un transporta izdevumu apmaksa).
 3. Samaksa par kluba dalībnieka licenci Čempionātā - par jaunas licences izsniegšanu 15,00EUR (t.sk. PVN) par licences pagarināšanu 10,00 EUR (t.sk. PVN).
 4. Klubiem jānodrošina tiesnešu transporta izdevumu apmaksa, kas 2020./2021.gada sezonā noteikta 150,00 EUR no kluba, kas paredzēti, lai norīkotie tiesneši un sekretārs nokļūtu spēles vietā. Apmaksa jāveic, pamatojoties uz Latvijas volejbola federācijas klubiem izrakstīto rēķinu.
 5. Tiesnešu nodrošināšanu Final Four sedz visas 4 spēlējošās komandas.
 6. Dalības maksa, samaksa par licencēm un tiesnešu darbu (attiecas uz klubiem, kuri paši neveic tiesnešu darba apmaksu) visās regulārā čempionāta spēlēs, pēc rēķina saņemšanas jāieskaita LVF kontā līdz čempionāta pirmās sacensību dienas sākumam. Ja visi noteiktie maksājumi līdz pirmajai sacensību dienai nav veikti, klubs dalībai sacensībās netiek pielaists līdz brīdim, kamēr maksājumi ir nokārtoti. Par Fināla spēlēm klubiem, kas paši neveic tiesnešu darba apmaksu, tiek izrakstīts papildus rēķins, kurš jāapmaksā pirms Fināla sacensību sākuma. Samaksa par tiesnešu transporta izdevumiem 2020./2021.gada sezonā pēc rēķina saņemšanas jāieskaita LVF norēķinu kontā līdz pirmajai sacensību dienai.
 7. Par spēles 1.,2 tiesneša un sekretāra darba apmaksu ir atbildīgs klubs, kurš sacensību kalendārā norādīts kā mājinieks. Apmaksa jāveic pirms spēles sākuma. Pārējā spēli apkalpojošā personāla, ja tādi ir, darba apmaksu veic sabraukuma organizators.
 8. Atbilstoši Noteikumiem par spēlētāju pārejas vispārējo kārtību un licencēšanu, klubam, uz kuru pāriet spēlētājs, ir jānoformē spēlētāja pāreja LVF un jāveic samaksa 15,00 EUR par pārejas atļaujas noformēšanu.
 9. Atbilstoši Noteikumiem par spēlētāju pārejas kārtību un licencēšanu, klubam, uz kuru spēlētājs tiek izīrēts, jānoformē spēlētāja izīrēšanas atļauja LVF un jāveic apmaksa 15,00 par izīrēšanas atļaujas formēšanu.

 

8.Klubu un to dalībnieku pienākumi

 

 1. Pirms katras spēles kluba pārstāvis spēles 1.tiesnesim uzrāda LVF izsniegto kolektīvo licenci, pēc spēles 1.tiesneša  pieprasījuma spēlētāju personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte, a/v tiesības).
 2. Klubam, kura laukumā notiek spēle, jānodrošina sabiedriskā kartība, kā arī nepieciešamības gadījumā, kārtībsargājošo iestāžu pārstāvju izsaukšana, iespējami radīto nekārtību novēršanai.
 3. Klubam savas komandas dalībniekiem jānodrošina mediķis un/vai medicīnas soma, kas aprīkota ar nepieciešamo pirmās palīdzības sniegšanai.
 4. Klubs vai iestāde, kas apstiprinājusi dalību Čempionātā, ir atbildīga par tā norises nodrošināšanai saistošo dokumentu iesniegšanu LVF noteiktajos termiņos, kā arī klubam vai tā dalībniekiem uzliktās soda naudas samaksu, ja tāda tiek piemērota. Katram klubam sporta zālē ieteicams nodrošināt turnīra tabulu ar atjaunotiem sacensību rezultātiem (ne vecākiem kā 5 dienas).
 5. Sporta zāle:
  1. Klubam, kura laukumā notiek spēle, sporta zālē jānodrošina nepieciešamais inventārs, t.i.:

tiesnešu paaugstinājums, tīkls ar antenām, tīkla augstuma mērītājs, mehāniskais pārliekamais tablo, sekretāra galds, krēsli komandas dalībniekiem.

 1. sporta zālē ir  jābūt nodrošinātam interneta  pieslēgumam, printerim  elektroniskā protokola izdrukāšanai;
 2. Labiekārtotas ģērbtuves komandām ar dušām un silto ūdeni (katrai komandai atsevišķa ģērbtuve);
 3. Atsevišķa ģērbtuve tiesnešiem un apkalpojošam personālam;
 4. Sporta zālei ir jābūt sagatavotai sacensībām 1 stundu pirms spēles sākuma.
 5. Lai veicinātu klubu un to dalībnieku atpazīstamību, klubam pēc katras sabraukuma dienas jānosūta EVL (janis@evl.lv) īsu informāciju par spēli (labākajiem spēlētājiem, trenera  komentāru, ja iespējams, kvalitatīvas fotogrāfijas), ka, sapkopojot attiecīgās nedēļas spēles tiek ievietoti Nacionālās Volejbola līgas interneta vietnē www.nacionalaliga.lv un LVF interneta vietnē www.volejbols.lv. Kommandai jāveic spēles foto reportāža (jāiesūta 30 – 50 fotogrāfijas) ne mazāk kā 3 reizes sezonas laikā.
 6. Ja klubs plāno savu mājas spēļu atspoguļošanu sociālajos tīklos (FB, Youtube u.c.), par to 1 dienu pirms sacensību sākuma jāpaziņo EVL un LVF birojā, nosūtot uz e-pastu linku, lai to arī būtu iespējams atspoguļot sociālajos tīklos.
 7. Klubam savas komandas dalībniekiem jānodrošina vienota spēļu forma (vienāda modeļa un krāsas sporta krekli un sporta bikses, kā arī LIBERO forma).
 8. Spēlētājām,  kuras spēļu laikā  lieto kompresijas  apģērbu (zeķes, elkoņu aizsargu u.c.) jābūt vienādā  krāsā  visām  komandas  dalībniecēm. Teipiem  ir  pieļaujamas  atkāpes (var būt dažādas  krāsas).
 9. Katrai spēlētājai, kura piedalās Čempionātā, vai treniņu procesā, kas  paredzēts  līdzdalībai šādās  sacensībās, bez  ierunām jāpiekrīt iziet jebkādus  testus,  kurus  veic  Latvijas  Antidopinga  Biroja pārstāvji.
 10. Klubu pārstāvjiem, līdzjutējiem jāievēro visi tās sporta bāzes,  kurā  notiek sacensības, iekšējās kārtības  noteikumi. Šo noteikumu neievērošanas  gadījumā organizators, t.i. oficiālais kluba, kura laukumā notiek spēles, pārstāvis,  nekārtību novēršanai ir tiesīgs  piesaistīt kārtību sargājošo iestāžu pārstāvjus.
 11. Katrs klubs ir atbildīgs par Čempionāta publicitātes veicināšanu un reklāmu savā pilsētā, rajonā, reģionā.
 12. Klubs savas mājas spēles laikā ir atbildīgs par skatītāju publiski izteiktiem vārdiskiem aizskārumiem un/vai aizskarošu plakātu demonstrēšanu, kas satur čempionāta dalībnieku apvainojumus pēc reliģiskās un/vai rases un/vai dzimuma piederības pazīmēm un/vai aizskar cilvēcisko cieņu. Pārkāpums tiek fiksēts spēles protokolā, informējot apsardzi vai sporta zāles, kurā notiek spēle, atbildīgo personu.
 13. Klubs savas mājas spēles laikā ir atbildīgs par sava kluba dalībnieku uzvedību – par necieņas izrādīšanu vārdiski un/vai ar fizisku kontaktu un/vai apvainojošiem izteikumiem un/vai žestiem no spēlētāju un/vai treneru un/vai oficiālo amatpersonu un/vai pavadošo personu puses attiecībā pret tiesnešiem un/vai LVF pārstāvjiem un/vai sekretariāta tiesnešiem un/vai pretiniekiem un/vai skatītājiem spēles laikā (laika posmā, kas sākas vienu stundu pirms LVF kalendārā paredzētā spēles sākuma un beidzas stundu pēc spēles beigu signāla);
 14. Ikvienam klubam, kura jurisdikcijā ir spēlētāja, kura ir tiesīga spēlēt Latvijas nacionālajā izlasē attiecīgajā vecuma grupā, ir pienākums atbrīvot attiecīgo spēlētāju uz Nacionālās izlases spēlēm, kurām minētā spēlētāja ir izvēlēta, kā arī treniņu un atjaunošanās procesu pasākumiem izlases sastāvā saskaņā ar LVF Valdes apstiprinātajiem kandidātu sarakstiem un treniņu grafiku.
 15. Spēlētāja, kura ir izsaukta uz spēlēm kādā no Latvijas nacionālajām izlasēm, nav tiesīga spēlēt sava kluba sastāvā laika posmā, kurā spēlētāja ir nosūtīta vai bija jābūt nosūtītai uz kādu no Latvijas nacionālajām izlasēm.
 16. Spēlētājai, kura neapstiprina LVF izsaukumu spēlēt kādā no Latvijas nacionālajām izlasēm, aizbildinoties ar slimību vai traumu, ir jāpiekrīt LVF nozīmēta ārsta izmeklēšanai.
 17. Ja klubs nenodrošina spēlētājas ierašanos uz izlases treniņiem vai spēlēm bez attaisnojoša iemesla (ārsta atzinums), klubam, kura jurisdikcijā ir spēlētājs, tiek noteikts sods, ko nosaka LVF Valde.
 18. Klubam sabraukuma laikā sporta zālē uz savām mājas spēlēm jānodrošina statistiķis, kurš DATAVOLLEY programmatūras  režīmā  veic  on-line spēļu statistikas  pierakstu mājinieku  un  viesu  komandai, lai, pamatojoties uz datu bāzes programmatūras iespējām nodrošinātu spēles  statistiku interneta  vietnē  www.volejbols.lv un www.nacionalaliga.lv.

 

 

9. Norēķinu kārtība

 

 1. Saskaņā ar šo Reglamentu klubs, pamatojoties uz  LVF izrakstīto rēķinu samaksu par klubu dalību čempionātā saskaņā ar šī Reglamenta  nosacījumiem jāveic ne  vēlāk kā 10 dienu laikā pēc  LVF izrakstītajā rēķinā norādītā datuma.
 2. Samaksu par spēles 1.,2. tiesneša un sekretāra darba izdevumu apmaksu atbilstoši LVF apstiprinātajai tiesnešu darba apmaksas tabulai 2020./2021.gada sezonā, sava kluba mājas spēlēs pamatturnīrā, transporta izdevumu apmaksu par visu sezonu, ieskaita LVF norēķinu kontā līdz 2020.gada 11.oktobrim.
 3. Otro daļu par sava kluba mājas spēlēm play-off sacensībās – vēlākais 1 dienu pirms play-off sacensību sākuma;
 4. Saskaņā ar šo Reglamentu, LVF veic tiesnešu darba (par spēlēm, kuras iepriekš nav apmaksājuši klubi) un transporta izdevumu apmaksu trijās daļās – 1. daļa līdz 2020. gada 31. decembrim; 2. daļa-līdz 2021.gada 30. martam; 3. daļa – līdz 2021. gada 25.maijam.
 5. Tiesneši stājas darba attiecībās ar LVF, vai reģistrējas VID kā pašnodarbinātas personas. Darba apmaksa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem.
 6. Transporta izdevumu apmaksa tiek veikta saskaņā ar MK Noteikumu „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un dienesta braucieniem saistītie izdevumi” p.8.2., ar nosacījumu, ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti.

 

10. Disciplinārās sankcijas

 

 1. Par Reglamentā noteikto prasību neievērošanu LVF Tehniskā komisija, pamatojoties uz LVF Sacensību koordinatora, LVF Tiesnešu koordinatora iesniegumu, nosaka soda naudu saskaņā ar disciplināro pārkāpumu skalu (pielikums Nr.03-19/20). Visi pielikumi ir Čempionāta Reglamenta neatņemama sastāvdaļa.
 2. Par kluba komandas atsaukšanu no dalības sacensībās pēc oficiālā reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas tiek piemērota soda sankcija saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.03-19/20).
 3. Par vārdiskā pieteikuma iesniegšanas termiņa kavējumu tiek noteikta soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.03-19/20).
 4. Ja kluba dalībnieks saņēmis piezīmi, klubam tiek noteikta soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.03-19/20).
 5. Ja kluba dalībnieks tiek noraidīts, klubam tiek noteikta soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.03-19/20).
 6. Ja kluba dalībnieks tiek diskvalificēts, klubam tiek noteikta soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.03-19/20). Par papildus sankcijām diskvalificētam dalībniekam lemj LVF Tehniskā komisija.
 7. Ja komanda neierodas uz spēli, klubam vai iestādei, kas apstiprinājusi tās dalību Čempionātā, tiek noteikta soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.03-19/20). Divas trešdaļas no piemērotās soda naudas Latvijas Volejbola federācija pārskaita pretinieku kluba norēķinu kontā.
 8. Ja spēlē piedalās nepieteikta, nelicencēta vai diskvalificēta spēlētāja, klubam piešķir zaudējumu 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) un 0 punktus, kā arī tiek noteikta soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.03-19/19).
 9. Ja kluba pilnvarota persona pirms spēles 1.tiesnesim pēc pieprasījuma neuzrāda spēlētāju personu apliecinošus dokumentus (pase, ID karte, a/v apliecība), LVF apstiprinātu kolektīvo licenci, veidlapu soda  sankciju fiksēšanai, spēles pirmajam tiesnesim par to jāieraksta atzīme spēles protokolā un pirmajā darba dienā pēc spēles jāpaziņo LVF birojā. Klubam, kurš nav uzrādījis minētos dokumentus tiek noteikta soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.03-19/19).
 10. Ja kluba spēlētājām uz spēli nav vienota stila un krāsas sporta forma, par to tiek piemērota soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.03-19/20).
 11. Ja klubs Čempionāta laikā atsauc savu dalību sacensībās, tas zaudē iemaksāto naudu:
  1. Ja klubs ir nospēlējis 50% un vairāk no 1.posma spēlēm, iepriekš izcīnītie punkti tiek saglabāti;
  2. Ja klubs ir nospēlējis mazāk par 50% no 1.posma spēlēm, iepriekš aizvadītās spēles tiek anulētas un punkti pret šo klubu netiek ņemti vērā.
 12. Atkārtotas neierašanās gadījumā tiek noteikta soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.03-19/20) un klubs tiek izslēgts no čempionāta. Iemaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Par papildus sankcijām lemj LVF Valde.
 13. Klubs vai iestāde, kas apstiprinājusi dalību Čempionātā, ir tiesīgi pārsūdzēt LVF Tehniskās komisijas lēmumu LVF Valdē. Piemērotā soda nauda ir jāiemaksā LVF norēķinu kontā jebkurā gadījumā.
 14. Klubam vai iestādei, kas apstiprinājusi dalību Čempionātā, 3 dienu laikā pēc lēmuma par soda naudas piemērošanu jāveic samaksa LVF norēķinu kontā un jānosūta maksājumu uzdevuma kopija Latvijas Volejbola federācijai. Ja maksājums nav veikts, klubam nav tiesību turpmāk piedalīties Čempionāta spēlēs.
 15. Klubu oficiālajiem pārstāvjiem, spēlētājiem, tiesnešiem sacensību vietā nav atļauts ierasties alkohola reibuma, narkotisko, psihotropo vielu stāvoklī, kā arī aizliegts sacensību vietā pirms spēlēm un spēļu laikā lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vielas.
 16. Ja klubs vēlas  mainīt spēles norises dienu, vietu vai spēles sākuma laiku, rakstiski par to paziņojot 10 dienas (vai vairāk) pirms spēles, klubam jāsamaksā 30,00 EUR, paziņojot par to 4-9 dienas iepriekš, klubam jāsamaksā 45,00 EUR, paziņojot par to 3 dienas un mazāk  pirms spēles -70,00 EUR.

 

11. Protesti

 1. Atzīme par protesta pieteikšanu jāizdara spēles protokolā saskaņā ar starptautiskajiem volejbola spēles noteikumiem. Protesta pieteikumam jābūt rakstītam valsts valodā.
 2. Protestu raksta kluba vai iestādes, kas apstiprinājusi komandas dalību Čempionātā, prezidents vai tā pilnvarota persona. Protests jāiesniedz Latvijas Volejbola federācijas birojā 24 stundu vai 48 stundu (ja spēle notiek sestdien) laikā pēc spēles beigām. Protests iesniedzams kopā ar maksājuma uzdevuma kopiju par protesta garantijas naudas samaksu 70,00 EUR.
 3. LVF Tehniskā komisija iesniegto protestu izskata 3 darba dienu laikā pēc protesta saņemšanas Latvijas Volejbola federācijā. Par pieņemto lēmumu ieinteresētās puses tiek informētas 1 darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
 4. Ja protests tiek apmierināts, nauda tiek pārskaitīta atpakaļ iesniedzējam. Ja protests tiek noraidīts, garantijas nauda paliek LVF.
 5. LVF Tehniskās komisijas lēmumus par protestiem klubs ir tiesīgs pārsūdzēt LVF Valdē.

 

12. Tiesneši

 

 1. Spēles tiesnešus (1., 2. tiesnesi), sekretāru uz visām Čempionāta spēlēm norīko LVF Tiesnešu koordinators. 1/4finālā un Final Four tiesnešu koordinators uz spēlēm norīko 2 (divus) līnijtiesnešus.
 2. LVF Tiesnešu koordinators norīkojumus uz spēlēm tiesnešiem nosūta elektroniskā formātā.
 3. Tiesnešiem līgumā noteiktajā laikā LVF Tiesnešu koordinatoram elektroniski jāapstiprina informācija par norīkojumu saņemšanu.
 4. Spēles tiesnešiem:
  1. jāierodas uz spēli 45 minūtes pirms spēles sākuma un jāpārbauda sporta zāles gatavība sacensībām;
  2. pirms spēles sākuma jāpārbauda klubam izsniegtās, LVF apstiprinātās kolektīvās licences, veidlapa  soda  sankciju fiksēšanai, esamība, spēlētāju personu apliecinoši dokumenti (pase, ID karte, a/v apliecība) – pēc  pieprasījuma,  kā arī spēles protokolā jāfiksē atzīme par to, ka kluba pārstāvis nav uzrādījis šajā punktā norādītos dokumentus
  3. pēc spēles jāieraksta protokolā piezīmes par sporta zāles gatavību sacensībām, inventāra nodrošinājumu atbilstoši šī reglamenta noteiktajām prasībām;
  4. ½ stundas laikā pēc sacensību beigām jāpaziņo LVF Sacensību koordinatoram spēles rezultāti(paziņošanas veids –zvans vai sms).
  5.  vienas nedēļas laikā pēc attiecīgās spēļu kārtas jānogādā spēļu protokoli LVF birojā.
 5. Spēles tiesnesim līgumā noteiktajā laikā un kārtībā jāiesniedz atskaites dokumenti  transporta izdevumu apmaksai.

 

 

 

 

13.Sporta zāles

 

 1. Sacensības notiek sporta bāzēs, kuru sarakstu apstiprinājusi Latvijas Volejbola federācijas Valde.
 2. Sporta zālē var nebūt iesildīšanās, soda laukums, spēlētāju maiņu signāls, pārtraukumu pieprasīšanai, maiņas numuri, treneru līnija nav  obligāta.
 3. Ja  sporta  zāles izmēri ir  atbilstoši un rezerves  spēlētāji netraucē  skatītājiem, rezerves spēlētāju zona var atrasties aiz komandas soliem (krēsliem), ja  zāles  parametri nav  atbilstoši, rezerves  spēlētāju vietas atrodas  laukuma stūros  brīvajā  zonā.

 

14.Bumbas

 

Čempionātā spēlē ar FIVB apstiprinātajām MIKASA V200W bumbām un Mikasa MVA 200 bumbas ļauts izmantot iesildīšanās laikā.

 

15.Rezultātu un informācijas paziņošana

 

 1. Čempionāta rezultātus presei paziņo EVL un LVF, kā arī nodrošina to ievietošanu interneta vietnē www.nacionalaliga.lv un www.volejbols.lv.
 2. Jebkuram kluba dalībniekam nav tiesības izteikt masu saziņas līdzekļos personīga rakstura negatīvas atsauksmes par citu klubu dalībniekiem, tiesnešiem, kā arī čempionāta organizatorisko un administratīvo darbību.
 3. LVF Tehniskās komisijas lēmumus masu medijiem ir tiesīga nodot tikai LVF pilnvarota amatpersona.

 

16.Apbalvošana

 

 1. Latvijas Čempionāta uzvarētāji tiek apbalvoti:
  1. Pirmā vieta: klubam/komandai, kas izcīnījusi 1.vietu Čempionātā, tiek  piešķirts  tituls „Latvijas  Volejbola  Federācijas Latvijas Čempions”, komandas kauss, komandas diploms, 17 dalībniekiem (14 spēlētājas + 3 oficiālas personas), zelta medaļas;
  2. Otrā vieta: komandas kauss, komandas diploms, 17 dalībniekiem (14 spēlētājas + 3 oficiālas personas), sudraba medaļas;
  3. Trešā vieta: komandas kauss, komandas diploms, 17 dalībniekiem (14 spēlētājas + 3 oficiālas personas), bronzas medaļas.
 2. Ja komandas reģistrācijas pieteikumā ir norādītas mazāk kā 3 oficiālas personas, vai tās vienlaikus pilda arī citu komandas dalībnieku funkcijas (spēlētāja, treneris utt.), tās tiek apbalvotas tikai vienā nominācijā.
 3. Čempionāta labākās spēlētājas tiek apbalvotas ar individuālām balvām, sekojošās nominācijās: labākā diagonāles spēlētāja, labākā 1.tempa spēlētāja, otra labākā 1.tempa spēlētāja, labākā 2.tempa spēlētāja, otra labākā 2.tempa spēlētāja, labākā libero un labākā cēlāja.
 4. Klubiem ierašanās uz apbalvošanu ir obligāta. Apbalvošanas vieta, laiks un kārtība klubiem tiks paziņota papildus, bet ne vēlāk, kā līdz čempionāta finālspēļu sākumam.

 

17.Dažādi

 

 1. Visām  spēlētājām,  klubu vadītājiem, u.c. klubu oficiālajām  personām, kas  piedalās LVF  rīkotajās  sacensībās,  kā  arī spēļu tiesnešiem u.c.  LVF  oficiālajām  personām, kas  piedalās  LVF  sacensību organizēšanā,  ir  aizliegts pašiem vai ar citu personu starpniecību veik naudas  likmes  uz  LVF  organizēto sacensību spēlēm.
 2. Visus šajā Reglamentā neregulētos vai papildināmos jautājumus risina LVF Valde.
 3. Kontakti, rekvizīti:

 

LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA  

Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045

Reģ.Nr. 40008023463

Banka: AS Swedbank

SWIFT kods: HABALV22

Konta Nr. LV80HABA0551037113396

 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

 • Jānis Stukuls
  26427173
  janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

 • Haralds Apinis - 29359757
  haralds@entuziasti.lv