Latvijas Lietuvas Nacionālās Volejbola Līgas čempionāts

 vīriešu komandām

2020./2021.gads

SACENSĪBU REGLAMENTS

 

 1. Mērķis un uzdevumi

 

 1. Sekmēt volejbola attīstību valstī;
 2. Veicināt volejbola klubu veidošanos Latvijā, piesaistot jaunatnes interesi par volejbolu, kā vienu no populāriem sporta veidiem;
 3. Veicināt  volejbolistu izaugsmi, ar klubu atbalstu, nodrošinot kandidātus valsts izlasēm;
 4. Nodrošināt spēlētājiem atbilstoša līmeņa sacensības;
 5. Izveidot visu volejbola līgu saistītu sistēmu;
 6. Noskaidrot godalgoto vietu ieguvējus Latvijas-Lietuvas Nacionālājā Volejbola līgā.

 

 1. Sacensību dalībnieki

 

2.1. Sacensībām reģistrētie  klubi/komandas:

Latvija:                                                                                              Lietuva:

2.1.1. VK Ezerzeme;                                                                 2.1.12. Šauļi

2.1.2. VK Aizpute;                                                                                             2.1.13. Marijampole

2.1.3. VK Vecumnieki;                                                           2.1.14. Kauņa

2.1.4. VK Ozolnieki;                                                                

2.1.5. VK Ventspils;

2.1.6. Rīgas Tehniskā universitāte(RTU);

2.1.7. Rīgas Volejbola skola;

2.1.8. Jēkabpils Juniori;

2.1.9. OC Limbaži/MSĢ;

2.1.10. SK Talsi;

2.1.11. Augšdaugava/DBT.

 

2.2. Ja klubs/komanda (salīdzinot ar iepriekšējo sezonu) izveido citu juridisku formu vai personu, kas attiecīgo klubu/komandu pārstāv attiecībās ar biedrību “Latvijas Volejbola federācija” (turpmāk - LVF), tad LVF Valde jautājumu par kluba/komandas dalību LVF sacensībās izskata tikai pēc kluba/komandas iepriekšējās juridiskās personas visu saistību pārņemšanas. Kluba/komandas pārstāvjiem ir pienākums ziņot par šādām izmaiņām.

2.3. Klubi/komandas, kuri/as apstiprinājuši/as savu dalību Čempionātā, apņemas pildīt šī Reglamenta prasības, kā  arī ievērot visus finansiālos noteikumus, reglamentējošajos dokumentos noteiktajos termiņos pildīt visas finansiālās saistības un ievērot godīgas spēles principus, kas nosaka, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā jārūpējas par olimpisko ideālu un ētikas normu ievērošanu, jācīnās pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, kā arī pret fizisku un morālu rupjību un vardarbību.

2.4. Reģistrējoties dalībai čempionātā, pieteicēja organizācija/klubs/dalībnieks apstiprina, ka tam nav iebildumu pret to, ka spēlētāju un pārējo kluba  oficiālo personu, (vārds, uzvārds, augums, svars, valsts, kā arī cita nepieciešamā informācija atbilstoši sacensību reglamentā noteiktajām prasībām) un  fotogrāfijas tiek  publicētas sacensību un  LVF mājas lapā un sociālajos tīklos.

2.5. Sacensību tiesnešu un apkalpojošā  personāla  personīgie  dati un fotogrāfijas var tikt publicētas sacensību un LVF mājas lapā, kā arī sociālajos  tīklos.

 

 1. Sacensību vadība un sarīkošanas noteikumi

 

 1. Par Latvijas-Lietuvas Nacionālās Volejbola Līgas čempionāta (turpmāk - Čempionāts) sarīkošanu atbild LVF, reģ. nr.40008023463, atbildīgā persona: Liene Brīkše, t.26191094, e-pasts liene.brikse@volejbols.lv. Čempionāta norisi nodrošina nodibinājums “EVL” (turpmāk - EVL), reģ. nr. 40008226264, atbildīgā persona: Jānis Stukuls, t.26427173, e-pasts janis@evl.lv.
 2. Sacensību vadību nodrošina LVF Sacensību koordinators, LVF Tiesnešu koordinators.
 3. LVF Tiesnešu komisijas apstiprinātais tiesnešu koordinators ir atbildīgs par tiesnešu norīkošanu uz visām Čempionāta spēlēm, izmaiņu veikšanu norīkoto tiesnešu sarakstā visas sezonas laikā, norīkojumu paziņošanu tiesnešiem.
 4. Čempionāta spēles apkalpo LVF Valdes apstiprinātie tiesneši, sekretāri.
 5. LVF Tehniskā komisija (turpmāk - Komisija):
  1. Komisijas sastāvā ietilpst – LVF Valdes biedrs, LVF Sacensību koordinators, LVF Tiesnešu komisijas pārstāvis.
  2. Komisijas lēmumi tiek pieņemti ar divu Komisijas biedru balsu pārsvaru. Komisijas lēmums tiek paziņots ieinteresētām personām 48 stundu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

3.6. Šo Reglamentu, kā arī jebkādus tā pielikumus apstiprina LVF valde un to ir iespējams grozīt un papildināt, pamatojoties uz LVF valdes lēmumu. Ja sezonas laikā paredzēts Reglamentā mainīt punktus, kas ietekmē Čempionāta izspēles kārtību, pirms lēmuma pieņemšanas LVF valdei ir pienākums pieprasīt Klubu viedokli rakstveidā.

3.7. Visiem Čempionāta dalībniekiem ir pienākums ievērot oficiālos volejbola noteikumus un šī Reglamenta prasības.

 

4. Sacensību termiņi un izspēles kārtība

 

4.1. Čempionāta norises sākums ir 2020. gada 5.oktobris.

4.2. Spēles notiek klubu mājas zālēs, kuras ir apstiprinājusi LVF Valde.

4.3. Sacensības tiek organizētas sestdienās un svētdienās, ja nepieciešams citās nedēļas dienās, rakstiski (elektroniskās vēstules formā) saskaņojot ar abiem klubiem, EVL un LVF biroju. Ja klubi savstarpēji nevar vienoties par izmaiņām, galīgo lēmumu pieņem LVF (p.3.2). Spēļu sākuma laiki darba dienās - ne ātrāk kā 19:00, ne vēlāk kā 21:00, brīvdienās - ne ātrāk kā 12.00, ne vēlāk kā 20.00. Darba dienās spēlē tikai tās komandas, kuras neatrodas tālāk kā 100 km rādiusā no sacensību norises vietas. Pēc klubu abpusējas rakstiskas vienošanās, kas iesniegta EVL (e-pasts janis@evl.lv,) darba dienās spēles var aizvadīt arī komandas, kas atrodas attālumā vairāk par 100 km rādiusā no sacensību vietas.

4.4. Izspēles sistēma

Sacensības notiek 2 posmos.

4.4.1.Pamatturnīrs:

Komandas tiek sadalītas 2 apakšgrupās (Rietumu un Austrumu) pēc reģionālā principa. Komandu sadalījumu apakšgrupās nosaka LVF un tas tiek apstiprināts LVF valdes sēdē.

Komandas katra savā apakšgrupā izspēlē 2 apļus (mājas-viesi).

Play-off sacensībās iekļūst katras apakšgrupas 6 spēcīgākās komandas pēc pamatturnīra rezultātiem.

 

4.4.2. Play-off sacensības:

1/8 Fināls

Saskaņā ar pamatturnīra rezultātiem, tiek izveidoti šādi astotdaļfinālu pāri:

 

 1. Rietumu 5.vieta – Austrumu 4.vieta
 2. Rietumu 3.vieta – austrumu 6.vieta
 3. Rietumu 4.vieta – austrumu 5.vieta
 4. Rietumu 6.vieta – austrumu 3.vieta

 

1/8 finālā klubi spēlē līdz 2 uzvarām. Pirmā spēle tiek aizvadīta zemāku vietu ieguvušās komandas laukumā, otrā spēle – augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā, ja nepieciešams, trešā spēle – pēc pamatturnīra rezultātiem augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā. Spēles  tiek  izpēlētas 2 (divu) nedēļu laikā. 1/8 fināla zaudētāji  sacensības  neturpina, saglabājot pamatturnīrā  iegūto  reitingu. 1/8  fināla uzvarētāji  izcīna  tiesības  spēlēt  ceturtdaļfinālā.

1/4 Fināls

Saskaņā ar pamatturnīra un 1/8 fināla rezultātiem, tiek izveidoti šādi ceturtdaļfinālu pāri:

 1. Rietumu 1.vieta – pirmā astotdaļfināla pāra uzvarētājs
 2. Austrumu 2.vieta – otrā astotdaļfināla pāra uzvarētājs
 3. Austrumu 1.vieta – trešā astotdaļfināla pāra uzvarētājs
 4. Rietumu 2.vieta – ceturtā astotdaļfināla pāra uzvarētājs

 

1/4 finālā klubi spēlē līdz 2 uzvarām. Pirmā spēle tiek aizvadīta zemāku vietu ieguvušās komandas laukumā, otrā spēle – augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā, ja nepieciešams, trešā spēle – pēc 2. posma rezultātiem augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā. Spēles tiek izpēlētas 2 (divu) nedēļu laikā. 1/4 fināla zaudētāji  sacensības  neturpina, saglabājot pamatturnīrā  iegūto  reitingu, 1/4  fināla uzvarētāji  izcīna  tiesības  spēlēt  Final Four.

Final Four

Saskaņā ar 1/4 fināla rezultātiem, tiek izveidoti šādi pusfinālu pāri:

 1. Pirmā ceturtdaļfināla uzvarētājs – otrā ceturtdaļfināla uzvarētājs
 2. Trešā ceturtdaļfināla uzvarētājs – ceturtā ceturtdaļfināla uzvarētājs

 

 

Katrā pusfinālā tiek  spēlēta  1  (viena) spēle līdz 3 setu uzvarai. Abas  spēles  notiek vienā laukumā.

 

 1/2 fināla komandas  kvalificējas  finālam,  kas  tiek  spēlēts  pēc  sekojošas  sistēmas: 1/2 finālu zaudētāji  spēlē par  3.vietu, 1/2 finālu uzvarētāji – par 1.vietu. Lai  noskaidrotu  godalgoto  vietu  ieguvējus,  gan  par  3.vietu,  gan  par 1.vietu  tiek  spēlēta  1  (viena) spēle. Spēles  par 3. un  1.vietu  notiek  tajā  pašā  dienā,  pirmā  tiek  aizvadīta  spēle  par  3.vietu, pēc tam  spēle par 1.vietu. Abas  spēles  notiek vienā laukumā.

 

4.5. Pamatturnīrā augstāko punktu skaitu ieguvusī komanda iegūst tiesības savā laukumā uzņemt Final Four. Ja šī komanda nevēlās uzņemt Final Four, tad šī iespēja tiek piedāvāta otras divīzijas labākajai komandai, bet pēc tam arī citām komandām sākot no pamatturnīrā augstāku vietu ieguvušām komandām. Final Four uzņemošā komanda nodrošina sekojošo: sporta zāle, bumbu padevēji, grīdas slaucītāji, statistiķis, informators, video tiešraidi visām spēlēm.

 

4.6. Tam Nacionālās Volejbola Līgas klubam, kurš 2021./2022.gada sezonā plāno piedalīties Baltijas Volejbola Līgā, līdz 2021. gada 15. maijam jāiesniedz  LVF birojā rakstisks pieteikums, kuru parakstījusi kluba pilnvarota, lemttiesīga persona, kā arī garantijas vēstule par kluba finansiālo nodrošinājumu atbilstoši Baltijas Volejbola Līgas prasībām. Par kluba komandas dalību Baltijas Volejbola Līgā 2021./2022. gada sezonā LVF Valde pieņem atsevišķu lēmumu, izvērtējot kluba iesniegto informāciju par tā sportisko, organizatorisko līmeni, kā arī finansiālo nodrošinājumu, galīgo lēmumu par kluba iespējamo dalību Baltijas Līgā pieņem Baltijas Līgas žūrija.

 

4.7. Divas Čempionāta augstāko vietu ieguvušās Latvijas komandas iegūst tiesības startēt Latvijas Čempionātā volejbolā, kas norisināsies 2021.gada martā un aprīlī.

 

 1.  Sacensību noteikumi

 

 1. Čempionāta spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem. Tehniskie pārtraukumi netiek izmantoti.
 2. Punktu skaitīšanas sistēma:

Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-0: uzvarētājs klubs saņem 3 punktus; zaudētājs klubs 0 punktu;

Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-1: uzvarētājs klubs saņem 3 punktus; zaudētājs klubs 0 punktu;

Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-2: uzvarētājs klubs saņem 2 punktus; zaudētājs klubs 1 punktu.

 1. Vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas:
  1. pēc visu uzvarēto un zaudēto spēļu skaita;
  2. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības attiecīgajā posmā;
  3. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības attiecīgajā posmā;
  4. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.  
 2. Izslēgšanas spēlēs atļauts piedalīties tikai tādiem “Credit24” meistarlīgas spēlētājiem, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:
  1. Spēlētājs ir dzimis 2001. gadā vai vēlāk.
  2. Spēlētājs Latvijas-Lietuvas Nacionālas līgas Čempionāta pamatturnīrā aizvadījis ne mazāk kā 50% no spēlēm. Kā aizvadīta spēle tiek ieskaitīta spēle, kad spēlētājs spēlē ir izgājis laukumā vai atradies uz rezervistu soliņa un atzīmēts spēles protokolā kā piedalījies;

 

 

 

6. Pieteikumi un licences

 

Ar reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu dalībai LVF rīkotajās sacensībās 2020./2021. gada sezonā, klubs apliecina, ka ir nokārtotas finansiālās saistības par iepriekšējo sezonu, ievēros visas Čempionāta reglamenta, tā attiecīgo pielikumu, kā arī visu saistošo LVF normatīvo dokumentu normas.

6.1.Kluba pieteikumi jāiesniedz LVF zemāk noteiktajos termiņos:

6.1.1. kluba reģistrācijas pieteikums dalībai čempionātā (forma SL-01) - 03.07.2020;

6.1.2. sporta zāles reģistrācijas pieteikums (forma NL-02), jāaizpilda  tikai tajā  gadījumā, ja attiecīgajā  sporta zālē iepriekšējā sezonā nav  aizvadītas čempionāta spēles – 20.08.2020;                                         

6.1.3. kluba vārdiskā pieteikuma oriģināls (forma NL-03) - 20.08.2020;                                                                                                                   

6.1.4. spēlētāju pārejas forma (jāiesniedz tikai gadījumā, ja spēlētājam 2019./2020.g sezonā ar iepriekšējo klubu ir bijis noslēgts līgums vai rakstiska vienošanās - 20.08.2020;

6.2. Kluba vārdiskais pieteikums jāaizpilda atbilstoši LVF noteiktajām prasībām. Spēlētāja paraksts pieteikumā ir apliecinājums pārstāvēt konkrēto klubu Čempionātā 2020./2021.gada sezonā, kā arī viņa veselības stāvokļa atbilstībai dalībai čempionātā. Ja klubs ir noslēdzis līgumu, vai jebkādu rakstisku vienošanos ar spēlētājiem, klubam LVF birojā ir jāiesniedz ar spēlētājiem noslēgto līgumu saraksts, kurā norādīts laika periods, uz kādu līgumi vai rakstiskas vienošanās ir noslēgti, kas attiecīgi apliecināts ar katra spēlētāja parakstu. Ja šāds saraksts līdz 2020.gada 20.augustam nav iesniegts, tiek uzskatīts, ka kluba sastāvā pieteiktajiem spēlētājiem ir amatieru statuss un starpsezonas periodā nav nepieciešams formēt pāreju no iepriekšējā uz jauno klubu. Ja kluba sastāvā ir pieteikti spēlētāji, kuri uz pieteikuma iesniegšanas laiku nav sasnieguši 18 gadu vecumu, vārdiskajā pieteikumā par sportista veselības stāvokļa atbilstību sacensībām obligāti jābūt vecāku, vai ārsta parakstam. Kluba vadība, apstiprinot vārdisko pieteikumu, ir atbildīga par tajā sniegtās informācijas patiesumu.

6.3. Pamatojoties uz kluba iesniegto vārdisko pieteikumu, LVF klubam izsniedz vienotu kolektīvo licenci dalībai visās LVF rīkotajās sacensībās 2020./2021.gada sezonā.

6.4. Kopā ar kluba vārdisko pieteikumu dalībai Čempionātā, klubam jāiesniedz sava reģiona potenciālo tiesnešu saraksts, kuri piedalīsies LVF rīkoto sacensību spēļu tiesāšanā, norādot tiesneša vārdu, uzvārdu, telefona Nr., ar nosacījumu, ka šajā sarakstā netiek iekļauti 2020./2021. gada sezonas Nacionālās Volejbola līgas jau esošie 1.,2. tiesneši. Nosauktajām personām ir jābūt no tās ģeogrāfiskās vietas, kur reģistrēts klubs, klubam arī jānodrošina norādīto tiesnešu dalība pirms sezonas tiesnešu seminārā.

6.5. Papildus pieteikumu iesniegšanas pēdējais termiņš ir 2021. gada 17.janvārim.

6.6. Jebkura spēlētāju pāreja un izīrēšana atļauta līdz punktā 6.5. noteiktajam termiņam (Noteikumi par spēlētāju pārejas vispārējo kārtību un licencēšanu Latvijā). Spēlētāju pāreja ir atļauta tikai vienu reizi, spēlētāju izīrēšana ir atļauta turp-atpakaļ.

6.7. Spēlētājam ir tiesības spēlēt nākamajā dienā pēc LVF apstiprinājuma par spēlētāju pāreju, saņemšanas.

6.8. Ja Čempionāta kluba sastāvā ir pieteikti Latvijas jauniešu/junioru izlases spēlētāji, kuri iekļauti LVF valdes apstiprinātajā kandidātu sarakstā, šo spēlētāju dalību klubu sastāvā reglamentē Noteikumi par Latvijas jauniešu/junioru izlašu spēlētāju (kandidātu) dalību LVF rīkotajās sacensībās.

6.9. Ja Čempionātā kluba sastāvā ir iekļauti jaunatnes vecuma spēlētāji, kas savas sporta skolas sastāvā vienlaikus piedalās Latvijas Jaunatnes čempionātā, klubam un sporta skolai attiecīgi savstarpēji rakstiski jāvienojas, nosakot prioritāti, kurās sacensībās, kuras komandas sastāvā jaunatnes vecuma spēlētājs aizvada spēles (pie nosacījuma, ja čempionātos spēles kluba un sporta skolas sastāvā notiek vienlaikus).

6.10. Katrs klubs vārdiskajā pieteikumā var pieteikt ne vairāk kā 22 spēlētājus. Līdz punktā 6.5. noteiktajam termiņam drīkst papildus pieteikt ne vairāk kā 3 spēlētājus, vienlaikus no vārdiskā pieteikuma atsaucot tādu pašu spēlētāju skaitu ar nosacījumu, ka kopējais spēlētāju skaits pieteikumā nepārsniedz 22. Čempionātā uz spēli atļauts pieteikt 14 spēlētājus (ieskaitot libero), 2 trenerus, ārstu, fizioterapeitu.

6.11. Komandas skaitliskais sastāvs katrai spēlei tiek noteikts uz brīdi, kad komandas nostājas uz pirms spēles prezentāciju. Ja komandas skaitliskais sastāvs komandu prezentācijas brīdī neatbilst noteikumiem, lai varētu izmantot LIBERO spēlētāju (p.6.13.), spēle notiek, neizmantojot LIBERO spēlētāja  funkciju.

6.12. Komandas  spēlējošajam trenerim iesildīšanās  laikā ir  jābūt ģērbtam spēles  formā un jāpiedalās  komandas  prezentācijā.

LIBERO spēlētāja pieteikšanas noteikumi uz katru spēli ir šādi:

14 spēlētāji – 12 + 2 LIBERO

13 spēlētāji – 11 + 2 LIBERO

12 spēlētāji  – 10 +2 LIBERO; 11 +1 LIBERO

11 spēlētāji  – 9+2 LIBERO; 10 +1 LIBERO

10  spēlētāji – 8+2 LIBERO; 9 + 1 LIBERO

9 spēlētāji – 7 + 2 LIBERO; 8 + 1 LIBERO

8 spēlētāji – 7 + 1 LIBERO

7, 6 spēlētāji – O LIBERO

6.13. Čempionātā atļauts piedalīties LR iedzīvotājiem un citu valstu pilsoņiem. Ārvalstu spēlētājiem ir tiesības spēlēt Čempionātā, uzrādot attiecīgās valsts federācijas izsniegtu un CEV/FIVB apstiprinātu starptautisko transferta sertifikātu, reģistrētu LVF 2020./2021.gada sezonā. Ārvalstu spēlētāju skaits komandās tiek noteikts atbilstoši CEV/FIVB noteikumiem.

6.14. Čempionātā nedrīkst piedalīties spēlētāji, kuriem izsniegti transferti un noslēgti līgumi spēlēšanai ārvalstu klubā, izņemot gadījumus, kad spēlētājs uzrāda noteiktā kārtībā noformētus dokumentus par saistību pārtraukšanu ar ārvalstu klubu.

 

7. Finansiālie noteikumi

 

7.1. Klubs vai iestāde, kas apstiprinājusi dalību Čempionātā, ir atbildīga par visu organizatorisko izdevumu apmaksu kluba mājas spēlēs, ieskaitot sporta zāļu īri, tiesnešu, spēles sekretāru un visa apkalpojošā personāla pakalpojumu apmaksu, kā arī sava kluba transporta, naktsmītņu, ēdināšanas un citu izdevumu apmaksu.

7.2. Dalības maksa Čempionātā ir 600 EUR. Norādītajā summā nav iekļauta tiesnešu darba un transporta izdevumu apmaksa.   Final Four sacensību izdevumus (tiesneši, sekretariāts un, ja spēles norisinās neitrālā laukumā - zāles īre, statistiķis, informators, apkalpojošai personāls u.c.) Final Four iekļuvušās komandas dala vienādās daļās savā starpā.

7.3. Samaksa par katru kluba dalībnieka licenci Čempionātā:

7.3.1. par jaunu licenci 15,00 EUR  (t.sk. PVN)

 1. par licences pagarināšanu 10,00 EUR (t.sk. PVN)

7.4. Par jaunu spēlētāju pieteikšanu pēc 6.1.3. punktā minētā pieteikumu termiņa, pieteikuma maksa ir 10,00 EUR (t.sk. PVN).

7.5. Klubiem jānodrošina tiesnešu transporta izdevumu apmaksa, lai norīkotie tiesneši un sekretārs nokļūtu spēles vietā, kas 2020./2021.gada sezonā ir  290,00 EUR no kluba, kura reģistrācijas teritorijā ir atbilstošas kategorijas spēles 1.,2 tiesnesis, sekretāre,  340,00 EUR no kluba, kura reģistrācijas teritorijā nav atbilstošas kategorijas spēles 1., 2. tiesneša un sekretāra.

7.6. Dalības maksa, samaksa par licencēm un tiesnešu darbu visās regulārā čempionāta spēlēs, pēc rēķina saņemšanas jāieskaita LVF kontā līdz čempionāta pirmās sacensību dienas sākumam. Ja visi noteiktie maksājumi līdz pirmajai sacensību dienai nav veikti, klubs dalībai Čempionātā netiek pielaists līdz brīdim, kamēr visi maksājumi ir nokārtoti. Par play-off spēlēm klubiem tiek izrakstīts papildus rēķins, kurš jāapmaksā pirms attiecīgo play-off sacensību sākuma. Samaksa par tiesnešu transporta izdevumiem 2020./2021.gada sezonā pēc rēķina saņemšanas jāieskaita LVF norēķinu kontā līdz pirmajai sacensību dienai.

7.7. Par spēles 1., 2. tiesneša, sekretāra, līnijtiesnešu, Informatora, rezultātu tiesneša un cita apkalpojošā personāla darba apmaksu ir atbildīgs klubs, kura laukumā notiek spēle. Apmaksa pa norādītajām pozīcijām jāveic pirms spēles sākuma. Informatora, statistiķa u.c. apkalpojošā personāla apmaksa ieteicama 2020./2021. Gada apstiprinātā sekretāres atalgojuma apmērā, bet klubs ir tiesīgs savstarpēji vienoties ar apkalpojošo personālu par atalgojumu.

7.8. Atbilstoši noteikumiem par spēlētāju pārejas vispārējo kārtību un licencēšanu Latvijā, klubam, uz kuru pāriet spēlētājs, ir jānoformē spēlētāja pāreja LVF un jāveic samaksa 30,00 EUR par pārejas atļaujas noformēšanu.

7.9. Atbilstoši noteikumiem par spēlētāju pārejas vispārējo kārtību un licencēšanu Latvijā, klubam, uz kuru spēlētājs tiek izīrēts, jānoformē spēlētāja izīrēšanas atļauja LVF un jāveic apmaksa 30,00 EUR par izīrēšanas atļaujas noformēšanu.

                                          

 

 1.  Klubu un  to dalībnieku pienākumi

 

8.1. Pirms katras spēles kluba oficiālajam pārstāvim spēles 1.tiesnesim jāuzrāda LVF izsniegtā kolektīvā licence, veidlapa soda sankciju uzskaitei, kā arī  pēc  spēles  1.tiesneša  pieprasījuma - spēlētāju personu apliecinošs  dokuments (pase, ID karte vai a/v apliecība).

8.2. Klubam, kura laukumā notiek spēle, uz katru spēli obligāti jānodrošina informators, rezultāta tiesnesis, 2-4 bumbu padevēji un  ātrie grīdas slaucītāji.

8.3. Klubam, kura laukumā notiek spēle, sacensību vietā jānodrošina:

8.3.1. sabiedriskā kārtība un, nepieciešamības gadījumā, kārtību sargājošo iestāžu pārstāvju izsaukšana radīto nekārtību novēršanai;

8.3.2. mediķis  vai medicīnas soma, kas  aprīkota ar  nepieciešamo pirmās palīdzības sniegšanai;

8.3.3. informators, rezultātu tiesnesis, statistiķis, bumbu padevēji (2-4), grīdas slaucītāji;

8.3.4. dzeramais ūdens (2 iepakojumi - sešpaka ar ūdeni, pildīta 1,5 l pudelēs);

8.3.5. iesildīšanās bumbas (vismaz 6 bumbas);

8.3.6. Latvijas un Lietuvas klubu savstarpējās spēlēs- abu valstu karogi.

8.4. Klubs vai iestāde, kas apstiprinājusi dalību Čempionātā, ir atbildīga par visu tā norises  nodrošināšanai saistošo dokumentu iesniegšanu LVF noteiktajos termiņos, visu šī reglamenta noteikumu un citu LVF saistošo reglamentējošo dokumentu normu ievērošanu, kā arī klubam vai tā dalībniekiem piemēroto soda naudu samaksu noteiktajos termiņos.

8.5. Katram spēlētājam, kurš piedalās Čempionātā, vai treniņu procesā, kas  paredzēts līdzdalībai šadās  sacensībās,  bez  ierunām jāpiekrīt piedalīties jebkādos  testos,  kā arī dopinga analīžu nodošanā, kurus veic attiecīgās Antidopinga Komisijas (NADA, WADA utt.) vai Antidopinga Biroja pārstāvji.

8.6. Klubu pārstāvjiem, abu komandu līdzjutējiem  jāievēro visi tās sporta bāzes, kurā notiek sacensības, iekšējās kārtības noteikumi. Šo noteikumu  neievērošanas gadījumā organizators, t.i. kluba, kura  laukumā  notiek  spēle,  pilnvarotais pārstāvis, nekārtību novēršanai piestaista kārtību sargājošo iestāžu pārstāvjus.

8.7. Katram klubam sporta zālē jānodrošina turnīra tabula ar atjaunotiem sacensību rezultātiem (ne vecākiem kā 5 dienas).

8.8. Sporta zāle:

8.8.1. prasībām atbilstoša sporta zāle, kuru  apstiprinājusi LVF  Valde;

8.8.2. klubam, kura laukumā notiek spēle, sporta zālē jānodrošina viss nepieciešamais inventārs, t.i. tiesneša paaugstinājums, tīkla augstuma mērītājs, dvielīši grīdas slaucīšanai, kastes/veikala tipa rati/grozi sporta formu ievietošanai, tīkls ar antenām, rezerves tīkls ar antenām, elektroniskais tablo un labi saskatāms mehāniskais tablo;

8.8.3. sekretariāta galds, kuram jāatrodas vismaz 3m aiz laukuma sānu līnijas, krēsli/soli komandas dalībniekiem, mūzikas aparatūra, mikrofons;

8.8.4. labiekārtotas ģērbtuves komandām ar dušām un silto ūdeni (katrai komandai atsevišķa ģērbtuve);

8.8.5. atsevišķa ģērbtuve tiesnešiem un apkalpojošam personālam;

8.8.6. sporta zālei ir jābūt sagatavotai sacensībām 1 stundu pirms spēles sākuma;

8.8.7. sporta zālē jābūt minimums 100 skatītāju sēdvietām;

8.8.8. sporta zālē ir  jābūt nodrošinātam interneta  pieslēgumam.

8.9. Lai veicinātu klubu un to dalībnieku atpazīstamību, klubam pēc katras mājas spēles  jānosūta EVL (janis@evl.lv) īsu informāciju par spēli (labākajiem spēlētājiem, trenera  komentāru, ja iespējams, kvalitatīvas fotogrāfijas), kas apkopojot attiecīgās nedēļas spēles tiek ievietoti Nacionālās Volejbola līgas interneta vietnē www.nacionalaliga.lv un LVF interneta vietnē www.volejbols.lv. Komandai jāveic spēles foto reportāža (jāiesūta 30-50 fotogrāfijas) ne mazāk kā 3 reizes sezonas laikā.

8.10. Ja klubs plāno savu mājas spēļu atspoguļošanu sociālajos tīklos (FB, Youtube u.c.), par to 1 dienu pirms sacensību sākuma jāpaziņo EVL un LVF birojā, nosūtot uz e-pastu linku, lai to arī būtu iespējams atspoguļot LVF sociālajos tīklos.

8.11. Ja uz spēlēm tiek norīkoti tiesneši, kuriem nepieciešamas naktsmītnes, kluba pienākums ir apmaksāt tiesneša naktsmītņu izdevumus. Naktsmītņu izdevumus apmaksā klubs, kura laukumā notiek spēle otrajā dienā.

8.12. Klubam savas komandas dalībniekiem jānodrošina vienota sporta forma (vienāda modeļa, vienādas krāsas sporta krekli, šorti, kā arī LIBERO forma). LIBERO formai jābūt atšķirīgā kontrastējošā krāsā (Starptautisko volejbola noteikumu p. 19.2.), LIBERO formai spēlētāja numuram jābūt vismaz uz sporta šortiem. Ja kluba dalībniekiem uz spēli nav vienotas formas, par to tiek piemērota sankcija atbilstoši Disciplināro pārkāpumu skalai.

8.13. Spēlētāju numuriem uz  sporta formām ir jābūt izvietotiem krekla priekšpusē un aizmugurē, atbilstoša izmēra saskaņā ar Starptautisko volejbola  noteikumu p. 4.3. Ir atļauti arī īpaši numuri uz sporta formas.

8.14. Spēlētājiem, kuri spēļu laikā lieto kompresijas apģērbu (zeķes, elkoņu aizsargu u.c.), tam nav jābūt vienādā krāsā visiem komandas  dalībniekiem.

8.15. Klubam savās mājas spēlēs obligāti jānodrošina statistiķis, kurš DATAVOLLEY programmatūras režīmā veic on-line spēļu statistikas pierakstu mājinieku un viesu komandai un, pamatojoties uz datu bāzes programmatūras iespējām,  garantē spēles rezultāta esamību teksta tiešraides režīmā interneta vietnē www.volejbols.lv un www.nacionalaliga.lv.

 1. Katrs klubs ir atbildīgs par Čempionāta publicitātes veicināšanu un reklāmu savā pilsētā, rajonā, reģionā.

8.17. Klubs savas mājas spēles laikā ir atbildīgs par skatītāju publiski izteiktiem vārdiskiem aizskārumiem un/vai aizskarošu plakātu demonstrēšanu, kas satur Čempionāta dalībnieku apvainojumus pēc reliģiskās un/vai rases un/vai dzimuma piederības pazīmēm un/vai aizskar cilvēcisko cieņu. Pārkāpums tiek fiksēts spēles protokolā, informējot apsardzi vai sporta zāles, kurā notiek spēle, atbildīgo personu.

8.18. Klubs savas mājas spēles laikā ir atbildīgs par sava kluba dalībnieku uzvedību – par necieņas izrādīšanu vārdiski un/vai ar fizisku kontaktu un/vai apvainojošiem izteikumiem un/vai žestiem no spēlētāju un/vai treneru un/vai oficiālo amatpersonu un/vai pavadošo personu puses attiecībā pret tiesnešiem un/vai LVF pārstāvjiem un/vai sekretariāta tiesnešiem un/vai pretiniekiem un/vai skatītājiem spēles laikā (laika posmā, kas sākas vienu stundu pirms LVF kalendārā paredzētā spēles sākuma un beidzas stundu pēc spēles beigu signāla).

8.19. Ikvienam klubam, kura jurisdikcijā ir spēlētājs, kurš ir tiesīgs spēlēt Latvijas nacionālajā izlasē attiecīgajā vecuma grupā, ir pienākums atbrīvot attiecīgo spēlētāju uz nacionālās izlases spēlēm, kurām minētais spēlētājs ir izvēlēts, kā arī treniņu un atjaunošanās procesu pasākumiem izlases sastāvā saskaņā ar LVF Valdes apstiprinātajiem kandidātu sarakstiem un treniņu grafiku.

8.20. Spēlētājs, kurš ir izsaukts uz spēlēm kādā no Latvijas nacionālajām izlasēm, nav tiesīgs spēlēt sava kluba sastāvā laika posmā, kurā spēlētājs ir nosūtīts vai tam bija jābūt nosūtītam uz kādu no Latvijas nacionālajām izlasēm.

8.21. Spēlētājam, kurš neapstiprina LVF izsaukumu spēlēt kādā no Latvijas nacionālajām izlasēm, aizbildinoties ar slimību vai traumu, ir jāpiekrīt LVF nozīmēta ārsta piedāvātajiem izmeklējumiem, lai  noteiktu  viņa veselības stāvokļa atbilstību  piedalīties  izlašu  programmā.

8.22. Ja klubs nenodrošina spēlētāja ierašanos uz izlases treniņiem vai spēlēm bez attaisnojoša iemesla (LVF nozīmēta ārsta atzinums), klubam, kura jurisdikcijā ir spēlētājs, tiek noteikts sods, ko ar atsevišķu lēmumu ir  tiesīga piemērot LVF Valde.

8.23. Klubam statistikas sistēmā jāievieto komandas logo, kopbilde un katra spēlētāja individuālā profila bilde ne vēlāk kā 2020.gada 5.oktobrī.

 

 1.  Norēķinu kārtība

 

 1. Samaksu par klubu dalību čempionātā saskaņā ar šī reglamenta p.7.2., 7.3, 7.4. jāveic ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc LVF izrakstītajā rēķinā norādītā datuma.
 2. Samaksu par spēles 1.,2. tiesneša, sekretāra, līnijtiesnešu darba izdevumu apmaksu atbilstoši LVF Valdes apstiprinātajai tiesnešu darba apmaksas tabulai 2020./2021.gada sezonā, sava kluba mājas spēlēs pamatturnīrā, transporta izdevumu apmaksu par visu sezonu, ieskaita LVF norēķinu kontā līdz 2020.gada 05.oktobrim.
 3. Samaksu par sava kluba mājas spēlēm play-off sacensībās – vēlākais 1 dienu pirms attiecīgo play-off sacensību sākuma.
 4. Saskaņā ar šo reglamentu, LVF veic tiesnešu darba un transporta izdevumu apmaksu trijās daļās – 1. daļa līdz 2020. gada 31. decembrim; 2. daļa-līdz 2021.gada 30. martam; 3. daļa – līdz 2021. gada 25.maijam.
 5. Tiesneši stājas darba attiecībās ar LVF, vai reģistrējas VID kā pašnodarbinātas personas. Darba apmaksa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem.
 6. Transporta izdevumu apmaksa tiek veikta 1 (vienu) reizi  mēnesī saskaņā ar MK Noteikumu „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un dienesta braucieniem saistītie izdevumi” p.8.2., ar nosacījumu, ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti.

 

 1. Disciplinārās sankcijas

 

10.1. Par reglamentā noteikto normu neievērošanu LVF Tehniskā komisija, pamatojoties uz LVF Sacensību koordinatora, LVF Tiesnešu koordinatora iesniegumu, piemēro soda naudu saskaņā ar disciplināro pārkāpumu skalu (Pielikums No 04-20/21). Čempionāta reglamenta neatņemama sastāvdaļa.

10.2. Par kluba komandas atsaukšanu no dalības sacensībās pēc oficiālā reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas tiek piemērota soda sankcija saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.04-20/21).

10.3. Par vārdiskā pieteikuma iesniegšanas termiņa kavējumu tiek piemērota soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.04-20/21).

10.4. Ja kluba dalībnieks saņēmis piezīmi, klubam tiek piemērota soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.04-20/21).

10.5. Ja kluba dalībnieks tiek noraidīts, klubam tiek piemērota soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.04-20/21).

10.6. Ja kluba dalībnieks tiek diskvalificēts, klubam tiek piemērota soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.04-20/21).Par papildus sankcijām diskvalificētam dalībniekam lemj LVF Tehniskā komisija.

10.7. Ja klubs neierodas uz spēli, klubam vai iestādei, kas apstiprinājusi dalību Čempionātā, tiek piemērota soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.04-20/21).Divas trešdaļas no soda naudas Latvijas Volejbola federācija pārskaita pretinieku kluba norēķinu kontā.

10.8. Ja spēlē piedalās nepieteikts, nelicencēts vai diskvalificēts spēlētājs, klubam piešķir zaudējumu 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) un 0 punktus. Klubam tiek piemērota soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.04-20/21).

10.9. Ja kluba oficiālais pārstāvis pirms spēles 1.tiesnesim neuzrāda LVF apstiprinātu kolektīvo licenci, veidlapu soda  sankciju  fiksēšanai, spēlētāju personu apliecinošus identitātes  dokumentus (pēc spēles 1.tiesneša pieprasījuma), spēles 1.(pirmajam) tiesnesim par to jāieraksta atzīme spēles protokolā, jāpaziņo LVF birojā pirmajā darba dienā pēc spēles. Klubam, kurš nav  uzrādījis minētos  dokumentus tiek piemērota soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.04-20/21).

10.10. Ja kluba dalībniekiem (spēlētājiem) uz spēli nav vienota stila un vienotas krāsas sporta forma, sporta krekli ar neatbilstoša izmēra numuriem (p. 8.4.; 8.5) par to tiek piemērota soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.04-20/21).

10.11. Ja klubs Čempionāta laikā atsauc savu dalību sacensībās, tas zaudē iemaksāto naudu.

10.12. Ja klubs ir nospēlējis 50% un vairāk no 1.posma spēlēm, iepriekš izcīnītie punkti paliek spēkā.

10.13.  Ja klubs ir nospēlējis mazāk par 50% no 1.posma spēlēm, iepriekš aizvadītās spēles tiek anulētas un punkti pret šo klubu netiek ņemti vērā.

 1.  Atkārtotas neierašanās gadījumā tiek piemērota soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.04-20/21) un klubs tiek izslēgts no Čempionāta. Iemaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Par papildus sankcijām lemj LVF Valde.
 2.  Par sporta zāles  neatbilstību tiek piemērota soda nauda saskaņā ar Disciplināro sankciju skalu (pielikums Nr.04-20/21)
 3.  Klubs vai iestāde, kas apstiprinājusi dalību Čempionātā, ir tiesīgs pārsūdzēt LVF Tehniskās komisijas lēmumu LVF Valdē. Soda nauda par pārkāpumu, ja tāda tiek  piemērota  ir jāiemaksā LVF norēķinu kontā jebkurā gadījumā.
 4. Klubam vai iestādei, kas apstiprinājusi dalību Čempionātā, 3 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma par soda naudas piemērošanu jāveic tās iemaksa LVF norēķinu kontā un jānosūta maksājumu uzdevuma kopija Latvijas Volejbola federācijai. Ja maksājums nav veikts, klubam nav tiesību turpmāk piedalīties Čempionāta spēlēs.
 5. Klubu oficiālajiem pārstāvjiem, spēlētājiem, tiesnešiem un sacensības apkalpojošajam personālam sacensību vietā ir aizliegts ierasties alkohola reibuma, narkotisko, psihotropo vielu iedarbības stāvoklī, kā arī aizliegts sacensību vietā pirms spēlēm un spēļu laikā lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vielas.
 6.  Ja klubs vēlas izmainīt spēles norises vietu, dienu vai spēles sākuma laiku, rakstiski par to paziņojot EVL un LVF 10 dienas (vai vairāk) pirms spēles, klubam jāsamaksā 30,00 EUR, paziņojot par to 4-9 dienas iepriekš, klubam jāsamaksā 50,00 EUR, par to paziņojot 3 dienas un mazāk pirms spēles 70,00 EUR.

 

 1. Protesti

 

11.1. Atzīme par protesta pieteikšanu jāizdara spēles protokolā saskaņā ar starptautiskajiem volejbola spēles noteikumiem. Protesta pieteikumam jābūt rakstītam valsts valodā.

11.2. Protestu raksta kluba vai iestādes, kas apstiprinājusi komandas dalību Čempionātā, prezidents vai pilnvarota persona. Protests jāiesniedz LVF birojā 24 stundu vai 48 stundu (ja spēle notiek sestdien) laikā pēc spēles beigām. Protests iesniedzams kopā ar maksājuma uzdevuma kopiju par protesta garantijas naudas iemaksu 70,00 EUR.

11.3. LVF Tehniskā komisija iesniegto protestu izskata 3 darba dienu laikā pēc protesta saņemšanas LVF birojā. Par pieņemto lēmumu ieinteresētās puses tiek informētas 1 darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

11.4. Ja protests tiek apmierināts, nauda tiek pārskaitīta atpakaļ iesniedzējam. Ja protests tiek noraidīts, garantijas nauda paliek LVF.

11.5. LVF Tehniskās komisijas lēmumus par protestiem ir tiesības pārsūdzēt LVF Valdē.

 

 1. Tiesneši

 

12.1. Spēles tiesnešus, sekretārus pamatturnīra sacensībām un 1/8 fināliem nozīmē LVF Tiesnešu koordinators (spēlēm Latvijā) un Lietuvas Volejbola federācijas tiesnešu koordinators (spēlēm Lietuvā).

Sākot ar  ¼ finālu, komandai uz spēlēm Lietuvā vai  Lietuvas klubiem uz spēlēm Latvijā, ir tiesības uzaicināt neitrālu tiesnesi no Latvijas  vai Lietuvas, kuru norīko LVF vai Lietuvas volejbola federācijas tiesnešu koordinators. Tiesneša ceļa, tiesāšanas izdevumus un naktsmītni ( ja nepieciešams) sedz klubs, ar kuru tiesnesis dodas izbraukumā.

Finālā (spēles par 3. un 1.vietu) tiesnešu koordinators papildus galvenajiem tiesnešiem un sekretārei, uz spēlēm norīko 2 (divus) līnijtiesnešus. Final Four tiesnešu skaits: 4 tiesneši (2 mājas valsts tiesneši, 2 viesu komandas tiesneši, ja Final Four tiekas klubi no dažādām valsīm).

12.2. LVF Tiesnešu koordinators norīkojumus uz spēlēm tiesnešiem nosūta elektroniskā formātā.

12.3. Tiesnešiem līgumā noteiktajā laikā elektroniski jāapstiprina LVF Tiesnešu koordinatoram informācija par norīkojumu saņemšanu.

12.4. Spēles pirmajam tiesnesim:

12.4.1.   uz spēli 45 minūtes pirms spēles sākuma un jāpārbauda sporta zāles gatavība un atbilstība sacensībām;

 1. pirms spēles sākuma jāpārbauda klubam izsniegtās LVF apstiprinātās kolektīvās licences esamība, kā arī jāfiksē spēles protokolā informācija, ja kluba pārstāvis neuzrāda kolektīvo licenci, veidlapu soda  sankciju  fiksēšanai un personas identifikācijas  dokumentu (pēc  pieprasījuma);
 2. pēc spēles jāieraksta protokolā piezīmes par apkalpojošā personāla nodrošinājumu un sporta zāles gatavību sacensībām un atbilstoši šī  reglamenta noteiktajām prasībām;
 3. ½ stundas laikā pēc spēles beigām jāpaziņo LVF Sacensību koordinatoram spēles rezultāts (ja tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams spēles on-line rezultāts), kā arī par klubu dalībniekiem piemērotajām sankcijām (paziņošanas veids – zvans vai sms);
 4. vienas nedēļas laikā pēc attiecīgās spēļu kārtas jānogādā spēļu protokoli LVF birojā.
 5. Spēles sekretāram pēc spēles beigām protokolā jāieraksta skatītāju skaits.
 6. Ja uz spēli norīkotajam tiesnesim ir nepieciešamas naktsmītnes, tiesnesim 3-5 dienas pirms spēles norises dienas par to jāinformē uzņemošais klubs.
 7. 1., 2.tiesnešiem līgumā noteiktajā laikā un kārtībā jāiesniedz atskaites dokumenti par transporta izdevumu apmaksu atbilstoši  MK Noteikumu „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un dienesta braucieniem saistītie izdevumi” p. 8.2.

 

13. Sporta zāles

 

 1. Dalībai čempionātā, klubam jāaizpilda un p. 6.1.2. noteiktajā termiņā jāiesniedz LVF birojā sporta zāles reģistrācijas forma, lai pārbaudītu tās  atbilstību šajā reglamentā noteiktajām prasībām, kā arī jāsaņem LVF apstiprinājums konkrētajā sporta zālē rīkot sacensības. Sporta zāles  reģistrācijas  forma  jāiesniedz tikai tajā gadījumā, ja attiecīgajā sporta zālē  iepriekš  nav aizvadītas Nacionālās Volejbola Līgas spēles.
 2. Sacensības notiek sporta bāzēs, kuru sarakstu apstiprinājusi LVF Valde. Sporta zālēs ir obligāti jābūt iezīmētai rezerves  spēlētāju zonai. Ja sporta zāles izmēri ir atbilstoši un rezerves spēletāji netraucē skatītājiem, rezerves spēlētāju  zona var atrasties aiz  komandas soliem (krēsliem).
 3. Pieļaujamās atkāpes no FIVB volejbola spēles noteikumiem – zālē var nebūt iezīmēts soda laukums, signāls spēlētāju maiņu, pārtraukumu pieprasīšanai.
 4. Sporta zālē treneru līnija nav nepieciešama. Ja  sporta zālē, kurā tiek aizvadītas čempionāta spēles ir iezīmēta treneru līnija, tad tā ir  noņemama.

 

 1. Bumbas

 

 1. Čempionātā spēlē ar FIVB apstiprinātajām Mikasa V200W bumbām un MIKASA MVA200 bumbas ļauts izmantot iesildīšanās laikā.

 

 1. Medicīniskais nodrošinājums

 

 1. Katrs klubs ir atbildīgs par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko palīdzību. Traumas gadījumā klubs, kura laukumā notiek spēle, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. Klubs un spēlētājs, parakstot komandas vārdisko pieteikumu, apstiprina spēlētāja veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās. Klubs, kura zālē notiek spēles, nodrošina mediķi un/vai medicīnas somu, kas  aprīkota ar  visu nepieciešamo pirmās palīdzības  sniegšanai.

 

 1. Rezultātu un informācijas paziņošana

 

 1. Čempionāta rezultātus presei paziņo EVL un LVF, kā arī nodrošina to ievietošanu un pārbauda esamību interneta vietnēs www.nacionalaliga.lv un www.volejbols.lv.
 2. Jebkuram kluba dalībniekam nav tiesības izteikt masu saziņas līdzekļos personīga rakstura negatīvas atsauksmes par citu klubu dalībniekiem, tiesnešiem, kā arī čempionāta organizatorisko un administratīvo darbību.
 3. LVF Tehniskās komisijas lēmumus masu medijiem ir tiesīga paziņot tikai LVF pilnvarota amatpersona.

 

 1. Apbalvošana

 

 1. Čempionāta uzvarētāji tiek apbalvoti ar:
 • Pirmā vieta: Klubam/komandai, kas  izcīnījusi 1.vietu Čempionātā tiek piešķirts tituls „Latvijas  Volejbola  Federācijas Latvijas Lietuvas Nacionālās Volejbola Līgas   Čempions”; komandas kausu, komandas diplomu, 18 dalībnieki (14 spēlētāji + 4 oficiālas personas) ar zelta;
 • Otrā vieta: komandas kausu, komandas diplomu, 18 dalībnieki (14 spēlētāji + 4 oficiālas personas) ar sudraba medaļām;
 • Trešā vieta: komandas kausu, komandas diplomu, 18 dalībnieki (14 spēlētāji + 4 oficiālas personas) ar bronzas medaļām;

Ja komandas reģistrācijas pieteikumā ir norādītas mazāk kā 4 oficiālas personas, vai tās vienlaikus pilda arī citu komandas dalībnieku funkcijas (spēlētājs, treneris utt.), tās tiek apbalvotas tikai vienā nominācijā.

17.3. Pamatturnīra labākais spēlētājs  tiek  apbalvots  ar  piemiņas balvu.

17.4. Tiek  nominēts katra mēneša labākais spēlētājs (pamatojoties uz statistikas datiem).

17.5 Čempionāta labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar individuālām balvām. Pamatojoties uz apkopotajiem statistikas datiem attiecīgajās nominācijās (rezultatīvākais spēlētājs, rezultatīvākais bloķētājs, rezultatīvākais servētājs). Pamatojoties uz komandu pārstāvju balsojumu: labākais treneris, labākais cēlājs un labākais libero..

17.6. Klubiem ierašanās uz apbalvošanu ir obligāta. Apbalvošanas vieta, laiks un kārtība klubiem tiks paziņota papildus, bet ne vēlāk, kā līdz finālspēļu sākumam.

 

 1. Dažādi

 

 1. Visiem  spēlētājiem,  klubu vadītājiem,  u.c.  klubu oficiālajām  personām, kas  piedalās  LVF organizētajās  sacensībās,  kā  arī spēļu tiesnešiem u.c.  LVF oficiālajām  personām, kas  piedalās LVF sacensību organizēšanā,  ir  aizliegts pašiem  vai  ar citu personu starpniecību veikt naudas likmes uz  LVF organizēto sacensību spēlēm.
 2. Visus šajā reglamentā neregulētos vai papildināmos jautājumus risina LVF Valde.
 3. Kontakti, rekvizīti.

 

LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA          

Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045

Reģ.Nr. 40008023463

Banka: AS Swedbank

SWIFT kods: HABALV22

Konta Nr. LV80HABA0551037113396

 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

 • Jānis Stukuls
  26427173
  janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

 • Haralds Apinis - 29359757
  haralds@entuziasti.lv